زمان بزرگترین راز هستی

مقاله ” زمان بزرگترین راز هستی” با مباحث:

زمان و مفهوم آن
ساختار جهان
نسبیت خاص و عام
نظریه ریسمان ها
جهان 10 بعدی، 11بعدی یا 26 بعدی!
جهان های موازی و ….

فایل PDF

فایل فشرده شده(rar)

*نسخه ای که برای دانلود قرار داده شده، نسخه ی دوم این مقاله است که برای مسابقات کشوری آموزش و پرورش ارسال شده است.